ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С ТИПОВЕТЕ

SKIP LIFT – Лифтдъмпер

 • Система за обслужване SKIP-LIFT.

 • Може да бъде симетричен или асиметричен.

 • Произведен по стандарт DIN 30720 и 30720-1.

 • Дебелина на ламарината на пода 5 мм.

 • Дебелина на страничните ламарини 4 мм.

 • Използват се профили 80х50х4 мм

 • Използват се вътрешни и външни укрепващи планки

  за висока надеждност на конструкцията

 • Конструкцията е балансирана и е лесна за разтоварване

 • Покрития съгласно изискванията на клиента RAL

 • Окачествено съгласно изискванията на ISO 9001

 • Може да се окомплектова с PVC покривало