детски дрехи
Дъждовални апарати
http://profi-market.com/
Дъждовални апарати
R-40S; R-50S; R-90S Печат Е-поща
Предназначени са за дъждуване на селскостопански култури с добре развита коренова система. Могат да работят самостоятелно в стационарни напоителни системи или в комплект с подвижни моторопомпени агрегати или помпени приставки, осигуряващи необходимия дебит и напор.
 
 
  

Параметри

мярка

Р 40С

Р 90С

с дюзи

с бленди

1

Тип на апарата

 

кобиличен секторен

кобиличен секторен

2

Работно налягане

MPa

0,25 – 0,7

0,55– 0,9

0,4 – 0,75

3

Диаметър на

главните дюзи (бленди)

mm

14

26,7/30,5/33/35,6/

38,1/40,6/44,6

32,5/37/39,5/

42/44/46,5/49

4

Диаметър на спомагателната дюза

mm

3,5

6,4

6,4

5

Дебит

l/s

3,2 – 15,9

18,2 – 62,7

15,7 - 53

6

Радиус на оросяване

m

29 - 52

57 - 90

46 – 80

7

Обхваната площ

- кръгово

- секторно

 

dka

dka

 

1,3 – 6

1,15 – 4,3

 

7,99 – 15,24

13,2 – 20,06

 

8,27– 21,6

13,2– 25,7

8

Интензитет

- кръгово

- секторно

 

mm/h

mm/h

 

5,7 – 13,7

8,8 – 16,8

 

6,08-18,9

4,6-11,25

 

3,6-15,04

3,27-9,79

9

Маса

 

5,1

21

21

 
R-15; СИЛА-20Д; СИЛА-30; СИЛА-30Д; СИЛА-40С Печат Е-поща
Дъждовалните апарати "СИЛА" превръщат постъпилата в тях вода в изкуствен дъжд, който се разпределя равномерно върху оросявания участък. Изработват се кобилични и дефлекторни апарати, снабдени с лесносменяеми дюзи. Предлагат се две модификации - алуминиева сплав и от полиамид, като дюзите при двете са от полиамид. Устойчиви са срещу корозия при всякакви условия. Дъждовалните апарати "СИЛА" се използват в подвижни, полустационарни и стационарни дъждовални инсталации за осъществяване на основни и освежителни поливки.


 

ПОКАЗАТЕЛИ

ПАРАМЕТЪР

Мярка

Р - 15

Сила -20Д

Сила-30

Сила-30Д

Тип на дъждовалния апарат

--

Кръгово-секторен

Кръгов-двупосочен

кръгов

Кръгов-двупосочен

Работен напор

atm

1,5 – 4,5

2-3,5

2 – 4,5

2,5-4,5

Разход на вода

L/s

0,43-1,3

0,45-1,45

1,07-3,8

1,75-5,1

Диаметър на двиг. дюза

mm

--

4,2

--

6; 8

Диаметър на главната дюза

mm

6,0-8,0

3,7; 5; 5,8; 8

8; 10; 12; 14

8; 10; 12; 14

Радиус на оросяване

m

12,5-19

14,7-21

17-27

21-31,2

Среден интензитет

Mm/h

6,0-8,6

5,5-24

7,5-10,9

8,2-31,5

Обхваната площ

М2

256-576

144-720

432-1260

216-1512

Тегло

kg

0,75

0,82

1,3

1,8

Присъединителен размер

цол

1.1/4

1.1/2

1.1/2

1.1/2