детски дрехи
Навесни помпени приставки
http://profi-market.com/
Навесни помпени приставки
"Тунджа-20Н" и "Тунджа-25Н" Печат Е-поща

Служат за подаване на вода с определен дебит и налягане към дъждовални инсталации или за гравитачно поливане. Агрегатират се към трактори Т-25.

 

показатели

мярка

Тунджа-20Н

Тунджа-25Н

1

тип

-

навесна

навесна

2

обороти на ВОМ

об/мин

540

540

3

мощност

kW

18.4

18.4

4

помпа тип

-

25 Е 50

50 Е 20

5

дебит

л/сек

14 - 28

35-60

6

напор

м

42-35

22-15

7

смукателна височина

м

до 4

до 4

8

обороти на помпата

об/мин

2530

1450

9

обезвъздушаване

-

помпа вакуумна

помпа вакуумна

10

редуктор-тип

-

едностъпален

едностъпален

11

дължина  на смукателния тръбопровод

 

м

 

4

 

4

12

габарити

 

 

 

 

  - дължина

м

1000

1000

 

  - височина

м

600

600

 

  - ширина

м

780

780

13

маса

кг

240

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
"Тунджа-50Н" и "Тунджа-70Н" Печат Е-поща

Агрегатират се към трактор МТЗ-5ЛС и МТЗ-80 и служат за подаване на вода с определен дебит и налягане от водоизточника към тръбната система на различни дъждовални инсталации.Навесните помпени приставки могат да захранват тръбни, смесени и гъвкави дъждовални крила след тяхното оразмеряване съобразно възможностите на помпата.

 

показатели

мярка

Тунджа-70Н

1

тип

-

навесна

2

обороти на ВОМ

об/мин

1100

3

мощност

kW

55.15

4

помпа тип

-

55 Е 50

5

дебит

л/сек

46-66

6

напор

м

50-68

7

смукателна височина

м

до 4

8

обороти на помпата

об/мин

2200

9

обезвъздушаване

-

газоструен  ежектор

10

редуктор-тип

-

едностъпален

11

дължина  на смукателния тръбопровод

 

м

 

7

12

габарити

 

 

 

  - дължина

м

1570

 

  - височина

м

850

 

  - ширина

м

780

13

маса

кг

395