детски дрехи
Water spraying instalations Water-spraying wing
http://profi-market.com/
Water-spraying wing Print E-mail
The water-spraying wing purpose is an automatic irrigation of all kinds agricultural cultures. Unitization toward band-spraying installation - "IDL"82, "IDL"90, "IDL" 100. Secure height of the rain form 8,23 to 259,3 mm in case of work sprayers P15.
 

 

 

 

параметри

мярка

стойност

1

Работно налягане

MPa

0,15-0,30

2

Дебит на крилото

 

 

 

 - с дефлекторни апарати с дюза 4,5,6 мм

l/s

5,5-18,8

 

 - с разпръсквач Р15

l/s

4,73-14,3

3

Ширина на полятата ивица

 

 

 

 - с дефлекторни апарати с дюза 4,5,6 мм

m

48,1-52,2

 

 - с разпръсквач Р15

m

64-75

4

Брой на дефлекторните апарати

Pcs

29

5

Брой на разпръсквачите Р 15

Pcs

11

6

Височина на валежа

 

 

 

 - с дефлекторни апарати с дюзи 4,5,6 мм

mm

8,3

 

 - с разпръсквач Р 15

mm

5,3

7

Габаритни размери

 

 

 

                -ширина / разгъната /

m

43

 

                - дължина

m

2,5

 

                - височина

m

3

8

Височина на апаратите от земята / регулируема /

m

1,2-2

9

Маса

kg

700